Periwonen - Exclusieve hotel bedden!
Phone:  +31 6 40762043
Periwonen Mobiel
Mijn wagen
Totaal ex btw. : € 0.00
BTW (21%) : €0.00
Totaal : €0.00

Algemene voorwaarden

  • Home
  • Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 Februari 2022

1. Online Verkoopvoorwaarden Periwonen
Deze voorwaarden zijn van toepassingen op al jouw online aankopen in de Periwonen webshop (www.periwonen.nl).

2. Prijzen
Alle prijzen op onze website en in onze winkels zijn in EURO inclusief de verschuldigde omzetbelasting. Bij matrassen en toppers zijn alle prijzen inclusief milieubijdragen.

3. Orderbevestiging
Als je bij ons een aankoop doet, ontvang je een orderbevestiging, dit is tevens jouw aankoopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat jouw unieke ordernummer vermeld. Indien je contact met ons opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer. Bij bestellen van het product word op de website de levertijd aangegeven. Zodra wij ermee bekend worden dat de daadwerkelijke leverweek van deze verwachte leverweek afwijkt, brengen wij jou daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

4. Bestelling wijzigen
Wanneer je jouw bestelling wil wijzigen geef dit dan zo spoedig mogelijk door, bij voorkeur binnen 3 dagen na het plaatsen van de bestelling, door. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt. Dit kun je doen via Whatsapp, telefonisch, Facebook, Instagram of E-mail.

In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

5. Annulering of herroepen voor levering
Voor levering kun je de bestelling schriftelijk annuleren of herroepen door een brief te versturen naar Periwonen. Kantsingel 14A, 5349 AJ, Oss (NEDERLAND) of een e-mail te versturen naar info@periwonen.nl Vermeld duidelijk de volgende gegevens in je bericht:
ordernummer;
naam;
adresgegevens;
reden van annulering (niet verplicht).
Indien je een bedrag hebt aanbetaald, betalen wij dit bedrag zo snel mogelijk, in elk geval binnen 14 dagen retour.

In het geval van speciaal volgens jouw wensen geproduceerde artikelen bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren of herroepen kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

6. Levering en montage
Wij leveren en monteren in heel Nederland en België. Met uitzondering van Texel verlenen wij geen montagediensten op de Waddeneilanden.
Als de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit van het product niet garanderen. Periwonen is niet verantwoordelijk wanneer de producten niet passen dan wel niet gemonteerd kunnen worden op de plaats die je in gedachte hebt.

7. Retourname oude matrassen
Wij hebben de mogelijkheid om jouw oude matras(sen) mee retour te nemen en af te voeren. Vraag voor meer informatie naar de voorwaarden. Wij voeren geen andere artikelen af, tenzij bij de aankoop anders afgesproken.

8. Bezorgkosten
Alle bestellingen brengen wij voor €49,00 tot aan de deur en voor €149,00 met montage. Bezorgkosten worden apart op de orderbevestiging vermeld.

9. Het maken van een leverafspraak
Zodra wij jouw bestelling hebben ontvangen in ons centrale magazijn, nemen wij contact op voor het maken van een leverafspraak. Nadat wij een afspraak met je hebben gemaakt, gaan we ervan uit dat we jou thuis aantreffen om de goederen in ontvangst te nemen.

Uiterlijk op de werkdag vóór de gemaakte leverafspraak ontvang je van ons een tijdsindicatie van de levering per e-mail en/ of per sms. Indien wij niet beschikken over jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer, kun je contact opnemen met ons voor het opvragen van een tijdsindicatie.

Indien je na het maken van een leverafspraak verhinderd bent op de afgesproken dag, dien je dit ten laatste 2 werkdagen voor de afgesproken datum te melden aan de afdeling Planning. Bij niet tijdige annulering van de afspraak of het niet thuis treffen op de dag van aflevering, zijn wij helaas genoodzaakt hiervoor €75,00 kosten in rekening te brengen.

10. Wijzigen van jouw bezorgadres
Wijziging van het bezorgadres is in overleg met ons mogelijk. Dit kan er wel toe leiden dat wij een nieuwe leverdag moeten afspreken. De reden hiervan is dat leveringen per postcodegebied ingepland worden, waardoor we mogelijk de planning moeten aanpassen als het bezorgadres wijzigt.

11. Bijzonderheden met betrekking tot de levering van jouw bestelling
Onze bezorgservice, dan wel door ons ingeschakelde externe partners, leveren de producten daar waar jij aangeeft dat je ze het beste kunt gebruiken, met uitzondering van bestellingen die per pakketpost verstuurd worden. Je dient ervoor te zorgen dat op het tijdstip dat onze bezorgservice de bestelling komt leveren de doorgang vrij is van obstakels. Dit om schade te voorkomen. Je bent zelf verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar de bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan komen eventuele daarmee verband houdende kosten voor jouw rekening.

Om de bezorging van jouw bestelling soepel te laten verlopen, willen wij je vragen ons te informeren indien:
onze vrachtwagen de woning niet kan bereiken;
er andere bijzondere omstandigheden zijn die een rol spelen bij het bezorgen van de bestelling.
Als we niet van tevoren op de hoogte zijn gebracht van mogelijke bijzondere omstandigheden of moeilijkheden met betrekking tot het bereiken van de woning en/of slaapkamer, is Periwonen niet aansprakelijk voor eventuele negatieve gevolgen daarvan.

Indien er voor de bezorging van jouw bestelling hulpmiddelen benodigd zijn, zoals een (verhuis)lift of kraan, dien jij hiervoor te zorgen. Indien je dat wenst, kan Periwonen hier tegen vergoeding van de kosten zorg voor dragen. Je dient er te allen tijde zelf voor te zorgen dat eventueel benodigde vergunningen zijn geregeld.

12. Het bezorgen van jouw bestelling door onze eigen bezorgdienst
Onze bezorgdienst begint ’s morgens om 9.00 uur met het leveren van producten bij de eerste klant van die dag.

13. Het bezorgen van jouw bestelling door onze externe partner
Het kan zijn dat jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd (en gemonteerd). Wij werken enkel samen met externe partners die de kwaliteit en service bieden die bij Periwonen past. Indien jouw bestelling door één van onze externe partners wordt geleverd, ontvang je van ons per e-mail een bericht zodra de bestelling wordt overgedragen aan de externe partner. Wanneer wij met jou geen leverafspraak hebben gemaakt, neemt onze partner binnen 5 werkdagen contact met je op om een leverafspraak te maken.

Je kunt bij onze externe transporteur het restantbedrag bij levering contant betalen, tenzij anders aangegeven.

14. Verpakking
Al onze producten zijn zorgvuldig verpakt om beschadigingen tijdens transport te voorkomen. Wij pakken alles zorgvuldig uit op de plaats waar de bestelling geplaatst en/of gemonteerd moet worden. Het verpakkingsmateriaal nemen wij voor je mee retour.

15. Ontvangst en controle
Na het leveren en eventueel monteren en plaatsen van de producten, loopt onze bezorgservice de geleverde producten met je na. Controleer daarbij goed of alle bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Constateer je gebreken of beschadigingen, geef dit dan duidelijk aan. De bezorger vermeldt dit dan op het ontvangstbewijs. De afdeling Klantenservice neemt vervolgens contact met je op om het gebrek te herstellen. Als alles in orde is, vraagt de bezorger je de factuur te ondertekenen en het eventueel nog verschuldigde bedrag te betalen.

16. Betalingsvoorwaarden
Onze bezorgservice mag uitsluitend goederen afleveren die geheel zijn betaald of bij aflevering worden betaald. De bezorgservice is verplicht de af te leveren producten mee te nemen bij het niet voldoen van het totaalbedrag bij de levering. Heb je bij levering een klacht over (een deel van) de bestelling? Dan mag je naar evenredigheid een aangepast bedrag te betalen bij de levering. Het restantbedrag betaal je dan op het moment dat wij het probleem hebben opgelost.
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij per pin te betalen. In de meeste gevallen kun je ook contant betalen bij de bezorgers. Indien dit niet het geval is, informeren wij jou tijdig hierover.  Het kan zijn dat de bank een limiet hanteert voor het bedrag dat je per dag met jouw pinpas kunt betalen. Deze limiet is afhankelijk van de bank waarbij je klant bent en kan per klant verschillen. Neem hierover contact op met jouw bank. In de meeste gevallen is het mogelijk de limiet eenmalig te laten aanpassen. Bij de meeste banken kun je dit tegenwoordig ook online zelf regelen.

17. Eigendomsvoorbehoud
Periwonen behoudt de eigendom van alle door haar geleverde goederen, totdat de koper volledig aan al zijn/haar betalingsverplichtingen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) heeft voldaan.

18. Jouw herroepingsrecht
Je hebt de mogelijkheid om gedurende 14 dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt hiervan alleen gebruik maken als je ons tijdig (binnen de termijn van 14 dagen na levering) laat weten dat je de koop op afstand ontbindt, door het contactformulier op onze website in te vullen, door een e-mail te sturen naar info@periwonen of door telefonisch contact op te nemen met ons.
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

19. Wanneer kun je gebruik maken van jouw recht op herroeping?
Als het product naar jouw speciale mensen geproduceerd is, kunnen wij het niet retour nemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een hoofdbord dat is gehalveerd of verkleind naar jouw wensen.

De voorgaande voorwaarden gelden vanzelfsprekend niet als je een gegronde klacht over het product hebt die onder de wettelijke garantie of de extra garantie van Swiss Sense valt.

Zodra je ons hebt laten weten dat je de koop op afstand ontbindt, zullen wij de order annuleren. Indien je de goederen reeds hebt ontvangen dien je deze retour te sturen. Als het product via een pakketdienst is geleverd, dan kun je het terugsturen via de pakketdienst. De kosten voor het retour sturen zijn voor jouw rekening.

Indien het product niet per gewone post retour gezonden kan worden, kunnen wij het product bij je ophalen. De kosten hiervoor bedragen €595,00 en komen voor jouw rekening.
Het totale aankoopbedrag (inclusief eventueel berekende bezorgkosten) wordt binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst op jouw rekening teruggestort. Eventuele retourkosten zullen wij verrekenen met dit bedrag. De retourbetaling vindt alleen plaats als het product door Peri wonen in ontvangst is genomen of wanneer wij een bewijs hebben ontvangen dat het product is teruggezonden. Het product moet uiteraard schade vrij zijn anders nemen wij deze niet retour.

20. Adres voor retourzendingen
Periwonen, TAV Magazijn Kantsingel 14A, 5349 AJ, Oss, NEDERLAND

21. Klachten
Als je een klacht hebt, kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice via info@periwonen.nl De afdeling Klantenservice is van maandag tot woensdag bereikbaar van 10.00 tot 18.00u, donderdag van 10.00 tot 20.00 en weekend van 10.00 tot 21.00 op telefoonnummer +316 40 76 20 43. Wij proberen de klacht dan naar tevredenheid voor je op te lossen. Voor de geschillenregeling verwijzen wij naar artikel 19 en 20 van de CBW-voorwaarden.

22. Toepasselijkheid Garantievoorwaarden

22.1 Indien er sprake is van een materiaal- en/of fabricagefout herstellen wij het daaruit voortvloeiende defect volgens deze garantievoorwaarden.

22.2 De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden.

22.3 De koper dient een garantieaanvraag direct na constatering van het defect in bij (de klantenservice van) het officiële verkooppunt. Hierbij dient de koper de originele factuur te overleggen. De originele factuur moet dus goed bewaard worden.

22.4 Indien de verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product.

22.5 Periwonen kan weigeren om het product te herstellen of te vervangen wanneer dit niet in verhouding staat tot het gebrek, hierbij wordt gelet op de waarde van het product en de ernst van het gebrek. De koper heeft in dit geval recht op prijsvermindering of ontbinding. In geval van ontbinding moet de koper de verkoper op een billijke manier vergoeden voor het reeds verkregen genot. Betreft het een relatief klein gebrek, dan kan de koper de overeenkomst niet ontbinden.

22.6 Wanneer een onderdeel gerepareerd of vervangen wordt binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product.

22.7 Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het prijspeil ten tijde van de aanschaf.

23. Uitsluiting van garantie
Uitgesloten van garantie zijn:
Alle producten die niet zijn aangekocht bij Periwonen of Periwonen webshop;
Defecten die zijn ontstaan doordat er geen sprake is (geweest) van normaal huishoudelijk gebruik van het matras;
Defecten die zijn ontstaan als gevolg van ondoelmatig handelen, opzet, verkeerd of onoordeelkundig gebruik of reparaties die niet door de verkoper of in diens opdracht zijn verricht;
Een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm, dit is bij normaal gebruik van matrassen een acceptabel verschijnsel;
De toegestane afwijking van de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering van matrassen is volgens de NEN-norm als volgt:
Toegestane afwijking van de opgegeven lengte : 20 mm;
Toegestane afwijking van de opgegeven breedte: 20 mm;
Toegestane afwijking van de opgegeven dikte : 10 mm.

24. Ingangsdatum garantie
De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de bestelling.

25. Garantie op boxsprings
Alle boxsprings genieten een garantie van 2 jaar op framebreuk.

26. Garantie op matrassen en topmatrassen

26.1 De garantie op matrassen en topmatrassen is verlengbaar tot 5 jaren op basis van afschrijving, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
De onderhoudsadviezen opgenomen in artikel 9 van deze garantievoorwaarden zijn correct gevolgd;
De juiste aanvullende artikelen, zijnde een Dixxius molton en Dixxius hoeslaken, zijn gebruikt voor een optimale bescherming;
De aanvullende artikelen zijn gelijktijdig aangeschaft met het (top) matras.

26.2 De verlengde garantietermijn wordt als volgt afgebouwd:
1e jaar: Volledige garantie
2e jaar: Volledige garantie

27. Garantie op showroommodellen
Op showroommodellen wordt geen garantie gegeven of garantie geboden op verborgen gebreken.
Deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van de matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

28. Garantie op verkleuring
Periwonen hanteert een volledige garantietermijn van 3 maanden bij verkleuring.

29. Onderhoudsadvies
Voor een optimaal slaapgenot dien je je te houden aan het volgende onderhoudsadvies:
je dient het matras 1 keer per 2 weken te luchten en/of te ventileren;
keer, indien mogelijk bij jouw type matras, eenmaal per maand het matras in zowel de lengte- als de breedterichting om. Zo voorkom je dat er continu druk op dezelfde plekken plaatsvindt;
voor optimale bescherming van het matras is het noodzakelijk een goede antislip of matrasbeschermer, molton en hoeslaken te gebruiken.

30. Garantie na reparatie
Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Dit geldt eveneens wanneer het complete product vervangen is.

Services

Bezorging

Klanten beoordelingen

24/7 ondersteuning

Neem 24 uur per dag, 7 dagen per week contact met ons op

14 dagen retour

Retour is mogelijk binnen 14 dagen!

Veilig betalen

Betaal veilig online via IDEAL

icon
0
icon
Hallo daar

Chat met ons op WhatsApp

whatsapp icon